Materiellportalen

 

Du er her:

Bok 11 Sikker bruk av fastmonterte hydrauliske kraner

Forside Bok 11 - Sikker bruk av fastmonterte hydrauliske kraner

Priser

Ordinær pris: 374,-
Medlemspris: 299,-
Kvantumspriser, for ikke medlem
1-24: 374,-
25-49: 329,-
over 50: 299,-
Varenr: 230
ISBN: 978-82-92772-29-4
Utgave 1 2017. Boka dekker innholdet i opplæringsplaner som er utarbeidet for opplæring av kranfører for G20 kraner, og tar spesielt for seg kraner på land, fartøy og i havbruksnæringen. Et omfattende regelverk utdypes i tillegg til fagstoff om kraner. (Antall bøker i esken: 21 stk)

Del 1 er fordelt på 14 kapitler og 154 sider, og vil dekke den teoretiske delen av sikkerhetsopplæring av kranførere på ulike typer kraner på land og på fartøy. Til del 1 av boka er det 14 øvingsoppgaver med flervalgsvar med tilsammen 80 spørsmål.


Del 280 sider, omfatter fordypning i regelverk, og vil være et nyttig oppslagsverk for arbeidsgivere, sakkyndige, kontrollforetak, leverandører og tilsynsmyndigheter i tillegg til kranførere.


Boka dekker innholdet i opplæringsplaner som er utarbeidet for opplæring av kranfører for G20 kraner, og som det er vanlig at arbeidsgivere tilpasser opplæringen etter.


For kraner på land og fartøy i havbruksnæringen krever Arbeidstilsynet dokumentert sikkerhetsopplæring iht. Arbeidsmiljøloven og arbeidsmiljøforskriftene.


For kraner på fartøy er opplæringskrav foranker i flere av Sjøfartsdirektoratets forskrifter.
Opplæring om løfteredskap kommer i tillegg, og vi henviser til oversikt over lærebøker bak i boka.

Læreboka har 240 sider fordelt på 15 kapitler, og inneholder tilsammen
580 fargebilder og illustrasjoner om bruk av fastmonterte hydrauliske kraner.
- Krav til kranfører
- Lastdiagram / løftekapasitet
- Hva er en fastmontert kran?
- Stabilitet og fare for kantring
- Bruksområder
- Overlastvern og sikkerhetsutstyr
- Ulykker med fastmonterte kraner
- Sertifisering / dokumentasjon
- Montering, virkemåte og utstyr
- Kontroll og vedlikehold
- Ståltau til vinsj
- Sikkerhetsregler for bruk
- Hydraulisk anlegg og utstyr
- Regelverk
- Mekanikk

I tillegg til dokumentert sikkerhetsopplæring av kranførere på fastmonterte kraner på land og fartøy, vil boka være et oppslagsverk for bl.a.

- Kranfører
- Arbeidsgivere
- HMS ansvarlige
- Sakkyndige virksomheter
- Kontrollforetak
- Leverandører
- Rederier
- Tilsynsmyndigheter

Verktøylinje

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Kontaktinfo

Spørsmål angående bestilling:
Noorsi
Tlf: +47 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

Faglige spørsmål:
Lifting & Safety International AS
Tlf: +47 32 80 16 06
E-post: post@lsi-bok.no

Bunntekst

Noorsi
Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

 

Nyhetsbrev